Ostatní

Medscape Mobile - skutečně funkční mobilní e-learning pro praxi

Autor: Tomáš Nosek

Pokud hledáte rádce v široké problematice medicíny a dostupný zdroj znalostí, Medscape Mobile by mohl být vaším řešením.

Testování jazykových dovedností studentů v terciární sféře ve výuce typu LSP

Autor: Jan Comorek, a kol.

anotační obrázek

 Testování jazykových kompetencí studentů vysokých škol je tématem teoretických prací a článků jak mnoha filologů, tak i ostatních specialistů z různých oborů. Současně je však i tématem navýsost praktickým, protože často je jistá úroveň znalosti jazyka předpokladem nebo podmínkou pro výjezdy na zahraniční stáže, účast na mezinárodních konferencích a především pro odborné sebevzdělávání. Konference (proběhla v Hradci Králové dne 23.6.2014) byla pojata jako monotematická s širokým záběrem problematiky teorie a praxe testování a standardizace jazykové kompetence u neoborových studentů včetně studentů lékařských fakult. Příspěvky jsou řazeny abecedně, článek je uveden krátkou anotací a klíčovými slovy. Jsou uvedeny domovské instituce jednotlivých autorů příspěvků. Bibliografie je výčtem nejdůležitějších položek.
Z kolektiv organizátorů – editor PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
přednosta Ústavu jazyků
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
v Hradci Králové

Základy efektivního využití počítače

Autor: Tomáš Nosek

anotační obrázek

E-learningový kurz v Moodlu, který uvede do prostředí počítačové sítě lékařské fakulty v Hradci Králové. Seznámí uživatele se základy efektivní práce v operačním systému Windows XP, ukáže jak používat Word i jinak než psací stroj. Pomůže s nastavením fakultní bezdrátové sítě.

Současná platná kritéria pro zahájení recenzního řízení článku

Autor: Tomáš Nosek

anotační obrázek

Článek shrnuje kritéria pro přijetí příspěvku k recenznímu řízení.