Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Karlova univerzita v Praze

Biofyzika

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky

Materiál přináší inovovanou verzi laboratorních úloh pro praktická cvičení z lékařské biofyziky na lékařské fakultě v Hradci Králové. Jde o kurzy postavené na LMS Moodle v 1.9.  a to ve formě  klasické kombinované s kurzy se strukturou mnohastupňového elearningu. Součástí kurzu je buď celkový souhrný materiál ve formě Moodle-kniha či Moodle-přednáška v kombinaci se souhrným materiálem ve formě MSL. Pro záznamy z měření je přiložen elektronický protokol s možností automatického odeslání dat.


 3/2016 materiál migrován do nové verze LMS Moodle. V případě jakýchkoli problémů s funkcí se prosím obraťte na technickou podporu Moodle LFHK - KordekD@lfhk.cuni.cz

 
autor: Tomáš Nosek, Aleš Bezrouk, Jiří Záhora, Josef Hanuš | obor: Biofyzika | publikováno: 13.9.2011 | poslední úpravy: 16.3.2016 | Creative Commons License

Výpočetní tomografie - příprava na praktická cvičení

Výpočetní tomografie - příprava na praktická cvičení

Výpočetní tomografie je jedna ze základních a nejužívanějších zobrazovacích metod používaných v klinické medicíně. Díky nárůstu výkonu výpočetní techniky se její možnosti stále zvětšují. Vzrůstá rychlost pořizování snímků za jednotku času a zvětšují se možnostmi propojení s jinými vyšetřovacími metodami.

Zde prezentovaný elektronický kurz v systému Moodle slouží jako příprava k praktickým cvičením z lékařské biofyziky. Náplní kurzu je seznámit studenta s principem funkce a možnostmi výpočetní tomografie. Zároveň je zařazen návod návod na vyzkoušení principu na modelu v rámci praktika.

 
autor: Tomáš Nosek, Aleš Bezrouk, Josef Hanuš, Jiří Záhora | obor: Biofyzika | publikováno: 1.11.2010 | poslední úpravy: 12.3.2016 | Creative Commons License

Základy biostatistiky

Základy biostatistiky

Kurz základů biostatistiky je určen pro všechny zájemce, kteří se musí či chtějí seznámit se základními statistickými  metodami  vhodnými  pro praxi, studium i výzkum v oblasti biomedicínských věd. Kurz je koncipován víceúrovňově tak, že je vhodný jako základní studijní materiál pro bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy na lékařských fakultách a ostatních vysokých školách s obory s vazbou na zdravotnictví.  Kurz nepředpokládá žádné vstupní znalosti statistiky, předpokládá pouze znalost matematiky na úrovni státní maturity. Kurz podporuje interaktivní přístup a je použitelný pro všechny formy výuky i samostudium.

 
autor: Josef Hanuš, Josef Bukač, Iva Selke-Krulichová, Jiří Záhora, Pravoslav Stránský | obor: Biofyzika, Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 2.11.2010 | poslední úpravy: 7.9.2012 | Creative Commons License

Biologické účinky ionizujícího záření

Biologické účinky ionizujícího záření

 Přednáška z lékařské biofyziky popisující biologické účinky ionizujícího záření.

 
autor: Tomáš Nosek | obor: Biofyzika | publikováno: 27.5.2009 | poslední úpravy: 7.4.2011 | Creative Commons License

Nitinol - příprava na praktická cvičení

Nitinol - příprava na praktická cvičení

Nitinol je slitina niklu a titanu, která se řadí mezi materiály s tvarovou pamětí. Pro své zvláštní vlastnosti jako např. tvarová paměť a superelasticita našel tento materiál uplatnění v četných oborech včetně medicíny.

Zde prezentovaný elektronický kurz  v systému Moodle slouží jako příprava k praktickým cvičením z lékařské biofyziky. Náplní kurzu je seznámit studenta s vlastnostmi nitinolu po stránce teoretické tak, aby byl následně schopen vyzkoušet a "ošahat" si získané poznatky i  v průběhu praktických cvičení.

 
autor: Aleš Bezrouk, Tomáš Nosek, Josef Hanuš, Jiří Záhora | obor: Biofyzika | publikováno: 29.10.2010 | poslední úpravy: 10.1.2011 | Creative Commons License

Světelná mikroskopie - příprava na praktická cvičení

Světelná mikroskopie - příprava na praktická cvičení

 Mikroskopie je pravděpodobně nejstarší zobrazovací metodou. V dnešní době je dále zdokonalována a stále patří mezi nejdůležitější zobrazovací metody v medicíně.

Zde prezentovaný elektronický kurz v systému Moodle slouží jako příprava k praktickým cvičením z lékařské biofyziky. Náplní kurzu je seznámit studenta se světelnou mikroskopií tak, aby byl následně schopen vyzkoušet a "ošahat" si získané poznatky i v průběhu praktických cvičení.

 

 
autor: Jiří Záhora, Tomáš Nosek, Josef Hanuš, Aleš Bezrouk | obor: Biofyzika | publikováno: 10.1.2011 | poslední úpravy: 10.1.2011 | Creative Commons License

Elektrická aktivita srdce, EKG, krevní tlak - příprava na praktická cvičení

Elektrická aktivita srdce, EKG, krevní tlak - příprava na praktická cvičení

Vyšetření elektrické aktivity srdce a krevního tlaku patří k základním a důležitým interním vyšetřením, která správně provedená mohou být klíčová při stanovení včasné diagnózy nejen invalidizujících a obávaných chorob jako je infarkt myokardu, ale i dalších onemocnění jako jsou např. arytmie, jejichž dlouhodobá prognóza je neméně závažná. Díky novým léčebným intervenčním postupům je při včasné diagnóze dnes možnost následky těchto závažných onemocnění minimalizovat.

Zde prezentovaný e-learningový kurz v systému Moodle si klade za cíl seznámit studenta s nejen s teoretickými základy vyšetřování EKG a krevního tlaku, ale připravit ho i na vlastní praktickou část měření při praktiku.

 
autor: Tomáš Nosek, Aleš Bezrouk, Josef Hanuš, Jiří Záhora | obor: Biofyzika | publikováno: 1.11.2010 | poslední úpravy: 1.11.2010 | Creative Commons License

Ultrazvuk - příprava na praktická cvičení

Ultrazvuk - příprava na praktická cvičení

Ultrazvuk je jedna z mála vyšetřovacích metod, která je neinvazivní a v dnešní době může přinést obrovské množství cenných informací. Její použití není omezeno prakticky ničím na rozdíl od jiných zobrazovacích metod (CT, MRI).

Zde prezentovaný elektronický kurz v systému Moodle slouží jako příprava k praktickým cvičením z lékařské biofyziky. Náplní kurzu je seznámit studenta s použitím ultravuku jako vyšetřovací metody v klinické praxi  a objasnit teoretický základ této vyšetřovací metody.

 
autor: Aleš Bezrouk, Tomáš Nosek, Jiří Záhora, Josef Hanuš | obor: Biofyzika | publikováno: 1.11.2010 | poslední úpravy: 1.11.2010 | Creative Commons License

Nitinol v medicíně

Použití materiálu s tvarovou pamětí v medicíně

 
autor: Josef Hanuš, Jiří Záhora, Aleš Bezrouk | obor: Biofyzika | publikováno: 15.12.2008 | poslední úpravy: 14.10.2010 | Creative Commons License

Moderní zobrazovací metody

Moderní zobrazovací metody

Jak již název napovídá, pojednává přednáška o moderních zobrazovacích metodách - ultrazvuku, CT, magnetické rezonanci. U každé metody je vysvětlen princip, následuje rozsáhlá galerie snímků. 

 
autor: Pavel Eliáš, Jan Žižka | obor: Biofyzika, Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 8.6.2009 | poslední úpravy: 29.6.2009 | Creative Commons License