Materiály k přednáškám

Stafylokokové infekce - mikrobiologická diagnostika

Autor: Olga Ryšková

anotační obrázek

V prezentaci jsou uvedeny základy mikrobiologické diagnostiky stafylokokových infekcí - mikroskopie, kultivace, antibiotikogram, stanovení enzymů a toxinů u potencionálně patogenních druhů Staphylococcus aureus a S. epidermidis, které představují nejčastější původce hnisavých infekcí u člověka. Seznamuje s charakteristikou a identifikací kmenů MRSA (methicilin rezistentní Staphylococcus aureus).

Komplexní léčba zhoubných nádorů prsu

Autor: Jiří Petera, Igor Sirák, Milan Vošmik, Jan Jansa

anotační obrázek

Podklady k přípravě studentů LFHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie

Biologické účinky ionizujícího záření

Autor: Tomáš Nosek

anotační obrázek

 Přednáška z lékařské biofyziky popisující biologické účinky ionizujícího záření.

Komplexní léčba zhoubných nádorů plic a pleury

Autor: Jiří Petera, Igor Sirák, Milan Vošmik

anotační obrázek

Podklady k přípravě studentů LFHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie

Epidemiologie, etiologie a prevence zhoubných nádorů

Autor: Jiří Petera, Milan Vošmik, Igor Sirák

anotační obrázek

Podklady k přípravě studentů LFHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie.

Komplexní léčba maligních lymfomů a myelomu

Autor: Jiří Petera, Igor Sirák, Milan Vošmik

anotační obrázek

Podklady k přípravě studentů LFHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie

Komplexní léčba zhoubných nádorů kostí a pojivových tkání

Autor: Jiří Petera, Igor Sirák, Milan Vošmik

anotační obrázek

Podklady k přípravě studentů FNHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie.

Komplexní léčba gynekologických zhoubných nádorů

Autor: Jiří Petera, Igor Sirák, Milan Vošmik

anotační obrázek

Podklady k přípravě studentů FNHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie.

Biologie a etiologie nádorů

Autor: Jiří Petera, Milan Vošmik, Igor Sirák

anotační obrázek

Podklady pro přípravu studentů FNHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie.

Komplexní léčba zhoubných nádorů dětského věku

Autor: Jiří Petera

anotační obrázek

Podklady k přípravě studentů FNHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie.