Materiály k přednáškám

Komplexní léčba zhoubných nádorů CNS

Autor: Jiří Petera

anotační obrázek

Podklady k přípravě studentů LFHK ke zkoušce z onkologie a raioterapie.

Komplexní léčba zhoubných nádorů kůže

Autor: Jiří Petera

anotační obrázek

Podklady k přípravě studentů LFHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie.

Nitinol v medicíně

Autor: Josef Hanuš, Jiří Záhora, Aleš Bezrouk

Použití materiálu s tvarovou pamětí v medicíně

Echokardiografie, zátěžové testy

Autor: Karel Barták, Rudolf Praus

anotační obrázek

Přednáška pojednává o zobrazování srdce pomocí transtorakálního a transesofageálního ultrazvuku. Najdete zde vysvětlení, schémata i fotografie vyšetření běžného UZ, UZ s kontrastem, Dopplerovské zobrazení. 

Moderní zobrazovací metody

Autor: Pavel Eliáš, Jan Žižka

anotační obrázek

Jak již název napovídá, pojednává přednáška o moderních zobrazovacích metodách - ultrazvuku, CT, magnetické rezonanci. U každé metody je vysvětlen princip, následuje rozsáhlá galerie snímků. 

Současná radiologie

Autor: Pavel Eliáš

anotační obrázek

Úvodní přednáška předmětu Radiodiagnostika a nukleární medicína krátce promlouvá o minulosti, trendech, ale zejména o současnosti radiologie. Uvádí klasifikaci RTG, UZ, CT a MR zobrazení; dále nejčastěji používané kontrastní látky.  

Zobrazovací metody srdce a hrudníku

Autor: Pavel Eliáš

anotační obrázek

Přednáška pojednává o zobrazovacích metodách využívaných pro vyšetření hrudníku s důrazem na prostý RTG snímek. Dalšími vysvětlovanými metodami jsou CT, UZ a různé typy angiografie. 

Histopatologie kožních chorob

Autor: Marie Šimková

anotační obrázek

Tato prezentace obsahuje fotografie histologických preparátů kůže postižené těmito chorobami:

lichen ruber planus, psoriasis vulgaris, psoriasis pustulosa, dermatitis herpetiformis Duhring, pemphigoid, pemphigus vulgaris, pemphigus foliaceus, morbus Darieri, lupus erythematodes chronicus, lupus erythematodes subacutus, sklerodermie, granuloma anulare, necrobiosis lipoidica, verruca vulgaris, molluscum contagiosum, vasculitis