Pro autory

Současná platná kritéria pro zahájení recenzního řízení článku

Autor: Tomáš Nosek

anotační obrázek

Článek shrnuje kritéria pro přijetí příspěvku k recenznímu řízení.

Mefanet LFHK - pravidla publikace

Autor: Tomáš Nosek, a kol.

anotační obrázek

Článek obsahuje materiál vypracovaný redakční radou edukačního publikačního portálu MEFANET LFUK HK, který má sloužit autorům jako návod k publikování elektronických děl na portálu.