Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky

Autor: Tomáš Nosek, Aleš Bezrouk, Jiří Záhora, Josef Hanuš

anotační obrázek

Materiál přináší inovovanou verzi laboratorních úloh pro praktická cvičení z lékařské biofyziky na lékařské fakultě v Hradci Králové. Jde o kurzy postavené na LMS Moodle v 1.9.  a to ve formě  klasické kombinované s kurzy se strukturou mnohastupňového elearningu. Součástí kurzu je buď celkový souhrný materiál ve formě Moodle-kniha či Moodle-přednáška v kombinaci se souhrným materiálem ve formě MSL. Pro záznamy z měření je přiložen elektronický protokol s možností automatického odeslání dat.


 3/2016 materiál migrován do nové verze LMS Moodle. V případě jakýchkoli problémů s funkcí se prosím obraťte na technickou podporu Moodle LFHK - KordekD@lfhk.cuni.cz

Výpočetní tomografie - příprava na praktická cvičení

Autor: Tomáš Nosek, Aleš Bezrouk, Josef Hanuš, Jiří Záhora

anotační obrázek

Výpočetní tomografie je jedna ze základních a nejužívanějších zobrazovacích metod používaných v klinické medicíně. Díky nárůstu výkonu výpočetní techniky se její možnosti stále zvětšují. Vzrůstá rychlost pořizování snímků za jednotku času a zvětšují se možnostmi propojení s jinými vyšetřovacími metodami.

Zde prezentovaný elektronický kurz v systému Moodle slouží jako příprava k praktickým cvičením z lékařské biofyziky. Náplní kurzu je seznámit studenta s principem funkce a možnostmi výpočetní tomografie. Zároveň je zařazen návod návod na vyzkoušení principu na modelu v rámci praktika.

Medscape Mobile - skutečně funkční mobilní e-learning pro praxi

Autor: Tomáš Nosek

Pokud hledáte rádce v široké problematice medicíny a dostupný zdroj znalostí, Medscape Mobile by mohl být vaším řešením.

medicalmedia.eu

Autor: Tomáš Nosek

anotační obrázek

Pokusný článek k ověření funkce přehrávání videí z medicalmedia.eu.

O projektu MedicalMedia.eu

Projekt vznikl na základě požadavků a potřeb lékařských fakult Univerzity Karlovy ve spolupráci se sdružením Cesnet a společností Digital Media s.r.o. Videoserver MedicalMedia.eu byl vytvořen v roce 2010 a byl uveden do provozu v roce 2011. Jeho obsahem jsou videosnímky s tématikou medicínských a zdravotnických oborů. Přispěvateli jsou lékařské fakulty UK. Server nabízí ukládání a přehrávání videa na vyžádání a ochranu přehrávání citlivých snímků autentizací. Projekt byl financován z prostředků sdružení Cesnet a prostředků 1.LF UK v Praze.

Základy efektivního využití počítače

Autor: Tomáš Nosek

anotační obrázek

E-learningový kurz v Moodlu, který uvede do prostředí počítačové sítě lékařské fakulty v Hradci Králové. Seznámí uživatele se základy efektivní práce v operačním systému Windows XP, ukáže jak používat Word i jinak než psací stroj. Pomůže s nastavením fakultní bezdrátové sítě.

Současná platná kritéria pro zahájení recenzního řízení článku

Autor: Tomáš Nosek

anotační obrázek

Článek shrnuje kritéria pro přijetí příspěvku k recenznímu řízení.

Biologické účinky ionizujícího záření

Autor: Tomáš Nosek

anotační obrázek

 Přednáška z lékařské biofyziky popisující biologické účinky ionizujícího záření.

Nitinol - příprava na praktická cvičení

Autor: Aleš Bezrouk, Tomáš Nosek, Josef Hanuš, Jiří Záhora

anotační obrázek

Nitinol je slitina niklu a titanu, která se řadí mezi materiály s tvarovou pamětí. Pro své zvláštní vlastnosti jako např. tvarová paměť a superelasticita našel tento materiál uplatnění v četných oborech včetně medicíny.

Zde prezentovaný elektronický kurz  v systému Moodle slouží jako příprava k praktickým cvičením z lékařské biofyziky. Náplní kurzu je seznámit studenta s vlastnostmi nitinolu po stránce teoretické tak, aby byl následně schopen vyzkoušet a "ošahat" si získané poznatky i  v průběhu praktických cvičení.

Světelná mikroskopie - příprava na praktická cvičení

Autor: Jiří Záhora, Tomáš Nosek, Josef Hanuš, Aleš Bezrouk

anotační obrázek

 Mikroskopie je pravděpodobně nejstarší zobrazovací metodou. V dnešní době je dále zdokonalována a stále patří mezi nejdůležitější zobrazovací metody v medicíně.

Zde prezentovaný elektronický kurz v systému Moodle slouží jako příprava k praktickým cvičením z lékařské biofyziky. Náplní kurzu je seznámit studenta se světelnou mikroskopií tak, aby byl následně schopen vyzkoušet a "ošahat" si získané poznatky i v průběhu praktických cvičení.

 

Elektrická aktivita srdce, EKG, krevní tlak - příprava na praktická cvičení

Autor: Tomáš Nosek, Aleš Bezrouk, Josef Hanuš, Jiří Záhora

anotační obrázek

Vyšetření elektrické aktivity srdce a krevního tlaku patří k základním a důležitým interním vyšetřením, která správně provedená mohou být klíčová při stanovení včasné diagnózy nejen invalidizujících a obávaných chorob jako je infarkt myokardu, ale i dalších onemocnění jako jsou např. arytmie, jejichž dlouhodobá prognóza je neméně závažná. Díky novým léčebným intervenčním postupům je při včasné diagnóze dnes možnost následky těchto závažných onemocnění minimalizovat.

Zde prezentovaný e-learningový kurz v systému Moodle si klade za cíl seznámit studenta s nejen s teoretickými základy vyšetřování EKG a krevního tlaku, ale připravit ho i na vlastní praktickou část měření při praktiku.