Biophysics

Modern imaging methods

Author: Pavel Eliáš, Jan Žižka

annotation image

Flowing from the title, this lecture deals with modern imaging methods - ultrasound, CT, MRI. Principles of each of those are explained; large gallery of images follows.

 

Jak již název napovídá, pojednává přednáška o moderních zobrazovacích metodách - ultrazvuku, CT, magnetické rezonanci. U každé metody je vysvětlen princip, následuje rozsáhlá galerie snímků.