Respiratory Medicine

Heart and Chest Imaging

Author: Pavel Eliáš

annotation image

Lecture deals with the imaging methods used for investigation of chest, accenting the common X-rays. Subsequently, CT, ultrasound and different types of angiography are described.

 

Přednáška pojednává o zobrazovacích metodách využívaných pro vyšetření hrudníku s důrazem na prostý RTG snímek. Dalšími vysvětlovanými metodami jsou CT, UZ a různé typy angiografie.