Heart and Chest Imaging

Lecture deals with the imaging methods used for investigation of chest, accenting the common X-rays. Subsequently, CT, ultrasound and different types of angiography are described.

 

Přednáška pojednává o zobrazovacích metodách využívaných pro vyšetření hrudníku s důrazem na prostý RTG snímek. Dalšími vysvětlovanými metodami jsou CT, UZ a různé typy angiografie. 

Lecture deals with the imaging methods used for investigation of chest, accenting the common X-rays. Subsequently, CT, ultrasound and different types of angiography are described. You can see her the physiological findings, pulmonary oedema intersticial and alveolar, pleural effusion, pulmonary hypertension, cardiac failure, enlargement of right ventricle, left ventricle, left atrium, kardiomegaly, Fallot´s tetralogy, pericarditis, lung tissue consolidation, atelectasis, silouette sign, intersticial lung processes, bordered formation, lymphadenopathy, Non-Hodgkin lymfoma, pneumothorax, lung cysts and cavities

 

Přednáška pojednává o zobrazovacích metodách využívaných pro vyšetření hrudníku s důrazem na prostý RTG snímek. Dalšími vysvětlovanými metodami jsou CT, UZ a různé typy angiografie. V přednášce jsou zachyceny normální nálezy, plicní edém intersticiální a alveolární, pleurální výpotky, plicní hypertenze, srdeční selhání, zvětšení pravé komory, levé komory, levé síně, kardiomegalie, Fallotova tetralogie, pericarditis, konsolidace plicní tkáně, atelektáza, příznak siluety, intersticiální plicní procesy, ohraničené útvary, lymfadenopatie, non-hodgkinský lymfom, pneumothorax, cysty a kavity.

Attachment   Date Size Availability [?] Clinically sensitive [?] Licence
 Heart and Chest Imaging 25.5.2009 29.04 MB anyone Creative Commons License

Creative Commons LicenseContribution content is subject to licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla Attribution 3.0 Czech Republic