Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Karlova univerzita v Praze

Topographical anatomy of limbs

Topographical anatomy of limbs

Anglická verze E-learningových kurzů je cílena na studenty všeobecného lékařství v zahraničním studiu, které vede ke studiu topografické anatomie. Motivuje studenty k jinému, praktičtějšímu pohledu na anatomii lidského těla, než je anatomie systematická. Oproti české verzi hotových a plánovaných kurzů má za rovněž úkol sjednotit různé zdroje ze zahraničí a nabídnout pomocnou ruku v prostředí vzdáleném od domova.
Forma e-learningového kurzu umožňuje studentům po skončení praktické výuky, aby si ze své pracovny mohli zopakovat obsah cvičení, nebo naopak aby se na cvičení předem lépe vybavili znalostmi. Usnadňuje studentům přípravu především na pitevní cvičení a na závěrečnou zkoušku. Kurz je vybaven multimediálními prvky a zpětnovazebními prvky cílenými jak na studenty, tak i na tvůrce. O oficiální evaluaci výsledků obsažených testů se neuvažuje.
Pod tímto odkazem jsou zveřejněny dva kurzy - Topographical anatomy of upper limb, Topographical anatomy of lower limb.


Kurzy umožňují přístup hosta.

 

Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Topografická anatomie horní končetiny - anglicky Přejít - Topografická anatomie horní končetiny - anglickyOtevřít v novém okně - Topografická anatomie horní končetiny - anglicky 12.3.2016 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Topografická anatomie dolní končetníny - anglicky Přejít - Topografická anatomie dolní končetníny - anglickyOtevřít v novém okně - Topografická anatomie dolní končetníny - anglicky 12.3.2016 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

Klíčová slova: topographical anatomy, regional anatomy, upper limb, lower limb, topografická anatomie, horní končetina, dolní končetina

Obor:

autor: Petr Hájek | pracoviště: Ústav anatomie | publikováno: 6.11.2010 | poslední úpravy: 7.4.2011
citace: Hájek Petr: Topographical anatomy of limbs. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty v Hradci Králové [online] 6.11.2010, poslední aktualizace 7.4.2011 [cit. 2019-07-17] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfhk.cuni.cz/clanky.php?aid=29>. ISSN 1803-280X.
 

Komentáře a diskuse

Vložit nový příspěvek:

Autor / e-mail: [ přihlášení/ověření uživatele ]
Titulek:
Text:
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme