Virtuální kasuistiky: databáze diagnostických a terapeutických metod v gastroenterologii

Pilotní, interaktivní, e-learningový projekt Virtuální kazuistiky vychází z nově vyvinutého prostředí virtuální ordinace a umožňuje zpracování a zpřístupnění kazuistik pacientů z různých klinických oborů. 

Účastník (student lékařské fakulty) získá po registraci přístup ke skupině předem definovaných pacientů, které musí pro úspěšné absolvování kurzu vyšetřit, stanovit optimální diagnostický algoritmus a správnou diagnózu. Simulace volby vyšetření se snaží co nejvíce přiblížit reálné klinické praxi. Toho bylo dosaženo výběrem virtuálních pacientů (databáze anamnestických dat, výsledků fyzikálního vyšetření a základních zobrazovacích diagnostických metod byla získána anonymizací a úpravou reálných údajů a nálezů). Během diagnostického postupu student postupně ordinuje na základě získaných informací další vyšetření, přičemž je hodnoceno, nakolik byla sekvence diagnostických kroků správná a jeho postup efektivní (jak z hlediska zátěže pacienta, tak z hlediska ekonomického). Kombinace nálezů jsou definovány pro každou chorobu, přičemž konkrétní údaje jsou generovány z poměrně široké databáze výsledků, čímž je zaručeno, že nedojde k opakování téhož pacienta v rámci jednoho kurzu, tím méně pak u jednotlivého studenta.

V systému je zatím připravena série gastroenterologických kasuistik. Popisy jednotlivých endoskopických, rentgenových vyšetření a histologické nálezy jsou doplněny bohatou obrazovou dokumentací. Prostředí je vyvinuto tak, aby je bylo možno využít pro v podstatě libovolný klinický obor. Do budoucna by bylo možné se kombinací nálezů a diagnóz ještě více přiblížit simulaci reálné praxe v akutní interní ambulanci.

Zřízení přístupu je možno domluvit na emailové adrese: tacheci@fnhk.cz

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Virtuální kasuistiky: databáze diagnostických a terapeutických metod v gastroenterologii 26.1.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko