Digitální video

medicalmedia.eu

Autor: Tomáš Nosek

anotační obrázek

Pokusný článek k ověření funkce přehrávání videí z medicalmedia.eu.

O projektu MedicalMedia.eu

Projekt vznikl na základě požadavků a potřeb lékařských fakult Univerzity Karlovy ve spolupráci se sdružením Cesnet a společností Digital Media s.r.o. Videoserver MedicalMedia.eu byl vytvořen v roce 2010 a byl uveden do provozu v roce 2011. Jeho obsahem jsou videosnímky s tématikou medicínských a zdravotnických oborů. Přispěvateli jsou lékařské fakulty UK. Server nabízí ukládání a přehrávání videa na vyžádání a ochranu přehrávání citlivých snímků autentizací. Projekt byl financován z prostředků sdružení Cesnet a prostředků 1.LF UK v Praze.

Virtuální kasuistiky: databáze diagnostických a terapeutických metod v gastroenterologii

Autor: Ilja Tachecí, Aleš Ryška

anotační obrázek

Pilotní, interaktivní, e-learningový projekt Virtuální kazuistiky vychází z nově vyvinutého prostředí virtuální ordinace a umožňuje zpracování a zpřístupnění kazuistik pacientů z různých klinických oborů.