Schváleno Ediční komisí LF

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
prof. MUDr. Aleš Ryška
ryskaa(at)lfhk.cuni.cz
ryskaale(at)fnhk.cz
Fingerlandův ústav patologie
Fakultní nemocnice
telefon: 495832611
fax: 495832004
adresa: Fakultní nemocnice
500 05 Hradec Králové
Česká Republika

Virtuální mikroskopický atlas

Atlas virtuální mikroskopie slouží posluchačům všech lékařských fakult v ČR a umožňuje jim samostudium histopatologických preparátů. Studenti si mohou selektovat případy dle toho, na které fakultě absolvují výuku histologie či patologie. Vlastní prohlížení mikroskopických preparátů je velmi intuitivní, umožňuje, obdobně jako u skutečného mikroskopu, měnit zvětšení a pohybovat preparátem. Součástí je i možnost samotestování znalostí. Projekt byl finančně podpořen grantem Fondu rozvoje vysokých škol (projekt "Vytvoření sbírky virtuálních mikroskopických preparátů pro pregraduální výuku histologie a patologie", kategorie A, č. projektu 3081/2006).

Otázky a odpovědi


Jaký software potřebuji k prohlížení virtuálních preparátů na těchto stránkách?

Zobrazení virtuálního preparátu probíhá v okně webového prohlížeče bez instalace jakéhokoli speciálního software (pomineme-li nutnost mít nainstalovaný plug-in Macromedia Flash Player, který je dnes zcela běžnou součástí webových prohlížečů). Virtuální preparáty jsou volně přístupné a lze je prohlížet z libovolného počítače. Systém byl testován na prohlížečích Mozilla Firefox 1.x, 2.0 a MS Internet Explorer 5.x-7.x.

Jakým způsobem se s preparáty pracuje?

Z každé stránky vedou odkazy na 4 základní podstránky celého projektu: obecné, histologie, patologie a případy. Stránky histologie i patologie mají obdobnou strukturu. Vyberte si jednu z těchto stran dle svého zájmu.
V úvodu strany si můžete zvolit, zda chcete pracovat se sadou preparátů některé konkrétní fakulty nebo se všemi preparáy najednou, a vybrat si, podle které položky chcete seznam preparátů seřadit. Ze zobrazené tabulky si pak pouhým kliknutím otevřete libovolný virtuální preparát.
Ve virtuálním preparátu se lze pohybovat za pomocí tahu myší nebo prostřednictvím tlačítek zobrazených v okně. S preparátem se přitom manipuluje obdobně jako se sklíčkem v mikroskopu - lze jej posunovat všemi směry a plynule měnit zvětšení od lupového, kdy se celý mikroskopický řez vejde na plochu okna, až po nejvyšší zvětšení, při kterém byl preparát nasnímán.

Existuje nějaká možnost, jak si ověřit své znalosti? Něco jako test?
Ano. Systém umožňuje samotestování. Na stránkách patologie a histologie je nad seznamem preparátů odkaz ("Chceš si otestovat znalosti? K dispozici máš test - klikni zde.") , který otevře stránku s náhodně vygenerovaným mikroskopickým preparátem (ze sbírky zvolené fakulty či ze všech preparátů - dle zvoleného nastavení). Pod preparátem je potom nabídka všech diagnóz, ze které je třeba vybrat odpověď. Tu systém vyhodnotí a příp. sdělí správné řešení.

Na stránce pro prohlížení preparátů žádný preparát nevidím, co je špatně?

Pokud nevidíte v místě pro preparát ani obrázek ani nápis "Zoomify", pravděpodobně nemáte nainstalovaný plug-in Macromedia Flash Player (bývá standardní součástí prohlížečů). Můžete si jej zdarma stáhnout z www.macromedia.cz.
Pokud vidíte pouze nápis "Zoomify", pak může být problém v tom, že máte v danou chvíli velmi omezenou rychlost přístupu k internetu (v tom případě musíte být trpěliví, než se k Vám obrázky dostanou) nebo může být chyba na našem serveru s daty (v tom případě nám prosím napište, s kterým preparátem máte problém - kontakty naleznete na konci této strany).

Stránka pro testování znalostí mi nefunguje, proč?
Zkontrolujte, zda nemáte v prohlížeči zakázané používání javascriptů. Pokud jste zakázali používání javascriptu (standardně bývá povoleno) nemůže stránka pro testování znalostí fungovat. Preparát se sice zobrazí, ale systém nevyhodnotí Vaši odpověď.

Moje fakulta není uvedena v seznamu. Jak to?
V současné době je databáze vytvořena pro Univerzitu Karlovu, seznamy preparátů se nám podařilo získat ze všech fakult s výjimkou 2. LF. V budoucnosti se budeme snažit databázi rozšířit i o zbývající fakulty v ČR, pokud však budou mít o spolupráci zájem.

Některé položky v seznamu preparátů nejsou aktivní (nedá se na ně kliknout). Proč je nemohu zobrazit?
V současné době (2/08) stále probíhá doplňování databáze. Digitalizace mikroskopických preparátů a jejich konverze pro webovou prezentaci je však neobyčejně časově náročná. Další preparáty jsou průběžně zpracovávány. Předpokládáme však, že definitivní naplnění obou databází, patologické i histologické, nebude možné dříve než v roce 2008.

Mohu získat kopie preparátů a nainstalovat si je doma?
Teoreticky ano, zkopírování obrázků obsahující preparáty by nebyl problém po právní stránce. Ale ve skutečnosti je to prakticky nemožné. Pro všechny preparáty se vyhrazený diskový prostor blíží 1TB (jeden terabyte). Sbírka preparátů jedné fakulty dosahuje řádově 100 až 400 GB (gigabytů). Takové objemy dat vyžadují investici do adekvátního datového pole, individuální přístup a nemalou časovou investici.

 

Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na realizaci projektu podíleli:
Tomáš Rozkoš MUDr. Věra Tyčová MUDr. Aleš Kohout, Ph.D.
Pavel Janeka MUDr. Eva Šimáková doc. MUDr. Danuše Šubrtová, CSc.
MUDr. Jana Hatlová prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc. doc. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc.
MUDr. Helena Hornychová MUDr. Markéta Tomšová, Ph.D. doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.
MUDr. Petra Kašparová MUDr. Petra Hájková
MUDr. Dagmar Pohnětalová MUDr. Miroslav Podhola, Ph.D.

Autoři

Hlavní řešitel grantu:
doc. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (Fingerlandův ústav patologie, LF UK v Hradci Králové) (email)

Spoluřešitelé grantu:
Doc. MUDr Jaroslava Dušková, CSc. (Hlavův ústav patologie, 1.LF UK)
Prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. (Ústav histologie a embryologie, LF UK v Hradci Králové)
Doc.MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D. (Šiklův patologicko-anatomický ústav, LF UK Plzeň)

Internetový servis:
MUDr. Marek Uhrin (http://www.uhrin.cz)

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Virtuální preparáty 26.1.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 4
100.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko