Schváleno Ediční komisí LF

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
MDDr. Jan Folke
jan.folke(at)seznam.cz
Ústav histologie a embryologie
Lékařská fakulta
Šimkova 870
poštovní přihrádka 38
Hradec Králové
Lékařská fakulta
telefon: +420 495 537 249
adresa: Šimkova 870
poštovní přihrádka 38
500 38 Hradec Králové
Česká Republika

Procvičení histologických preparátů

Jednoduchá aplikace pro studenty k procvičení preparátů ze speciální histologie, a to v rozsahu preparátů, z nichž jsou zkoušeni studenti zubního lékařství. Umožňuje rozpoznávat zobrazené struktury a poskytuje zpětnou vazbu o správnosti odpovědí. Preparáty jsou pouštěny v náhodném pořadí a mohou se opakovat, uživatel dostává informaci o své úspěšnosti v procentech. Ovládání není složité a je popsané na úvodní straně stránek. S laskavým svolením pana MUDr. Tomáše Soukupa jsem pro účely práce užil jeho obrázkových souborů.
Grafické řešení ani způsob celkového hodnocení studenta nejsou optimální, což je dáno tím, že aplikace vznikla velmi rychle, takřka náhodně. Jejím důvodem k zařazení sem byly kladné ohlasy studentů LFHK.

 Aplikace „Procvičení histologických preparátů“ byla vytvořena jako výuková pomůcka studentem zubního lékařství LF HK v období, kdy tento obor právě absolvoval formou rigorózní zkoušky, pro ostatní studenty v téže situaci. Je proveden v programovacím jazyce PHP a uložen na doménovém serveru Internet Centra (ic.cz) pod doménou druhého řádu. V případě potřeby mohu soubory, které jsou základem aplikace, pochopitelně exportovat a poskytnout Mefanetu či lékařským fakultám.
Jádrem je 74 fotografií histologických preparátů, jejichž autorem je povětšině MUDr. Tomáš Soukup z Ústavu histologie a embryologie LF HK, kterému moc děkuji za laskavý souhlas s tímto jejich využitím. Jedná se o ty ze seznamu preparátů, které jsou předmětem rigorózní zkoušky pro studující zubního lékařství, z kategorie speciální histologie.
K obrázkům preparátů mají být přiřazovány názvy zobrazených struktur (pomocí tzv. „roletkového“ menu), ty jsou nazvány nejednotně – bez jasného pravidla jsou užity názvy jednou latinské, jednou české, i kombinace. Obrázky jsou pouštěny v náhodném pořadí, lze je i přiblížit prostřednictvím funkcí užitého internetového vyhledávače. Aplikace poskytuje zpětnou vazbu o správnosti odpovědi, možnost prohlédnout si předchozí preparát a ukazuje procentuální úspěšnost uživatele. Není v ní ošetřena možnost opakování již zadaného preparátu, zkoušení nemá jasné ukončení a z grafického hlediska značně pokulhává za dobovým standardem ve světě internetu, řešení je čistě praktické, nikterak však estetické.
Protože toto dílo nepokládám za natolik velkolepé ani dokonalé, abych se jím veřejně chlubil, neplánoval jsem ho nikde dále zveřejňovat. Kladné ohlasy (pro mě osobně velmi překvapivé) následovníků-studentů zubního lékařství mne však přesvědčily, abych aplikaci nenechal zapadnout do vln času a nějakým způsobem na ni předával odkaz. Proto se tedy nyní ocitá v prostředí Mefanetu.
Cílovou skupinou pro využití aplikace jsou studenti lékařských fakult 1. a 2. ročníků, kteří skládají zkoušku z histologie. Nejvíce svým rozsahem patrně vyhoví studentům zubního lékařství. Podmínkou jejího využití je znalost základů ovládání počítače a přístup k internetu.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Procvičení histologických preparátů 26.1.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko