Vybrané infekční nemoci virového či bakteriálního původu

Nadstavbový výukový text je určen především studentům LF jako rozšiřující podklad pro přípravu ke zkouškám z infektologie, epidemiologie, mikrobiologie a dermatovenerologie. V prvé fázi se zaměřuje na problematiku lidských herpetických virů, rotavirových infekcí, HIV, virových hemoragických horeček, stejně jako na problematiku importovaných infekčních nemocí a jejich rozšiřujícího se spektra působení. Dále jsou diskutovány sexuálně přenosná onemocnění, problematika legionel, bakteriální onemocnění vyvolávající neplodnost. Infekční choroby neznají hranice a nelze proti nim bojovat pouze na místní či národní úrovni. Problematika boje s infekčními chorobami zahrnuje imunizační strategie, připravenost na klimatické změny a na zdravotní hrozby nových infekcí. Povaha infekčních chorob se soustavně vyvíjí a seznam pravidelně sledovaných infekcí je nutné revidovat. To samé lze říct i o stále proměnlivé rezistenci vůči antibiotikům a pravděpodobně to bude platit i o léčivech proti virovým onemocněním a plísním. V současnosti Evropa zaznamenává stovky případů žluté zimnice, dengue a chikungunya, a to včetně fatálních případů, ročně. V důsledku tohoto jevu stoupají v Evropě obavy z autochtonních arbovirových transmisí, specificky pak v jižní Evropě, kde jsou klimatické podmínky velmi vhodné ke kolonizaci exotickými invazivními druhy komárů. V tuto chvíli se již jedná o závažný nejen medicínský, ale i ekologický problém. V následujících textech se proto také blížeji podíváme na některé z výše zmiňovaných infekčních chorob a pokusíme se celou situaci blížeji rozebrat.

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Vybrané infekční nemoci virového či bakteriálního původu - Bakteriální infekce jako příčina neplodnosti 25.9.2015 463.62 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Vybrané infekční nemoci virového či bakteriálního původu - HIV 25.9.2015 577.55 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Vybrané infekční nemoci virového či bakteriálního původu - Japonská encefalitida 25.9.2015 587.32 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Vybrané infekční nemoci virového či bakteriálního původu - Legionelové infekce – opomíjený problém 25.9.2015 302.52 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Vybrané infekční nemoci virového či bakteriálního původu - Lidské herpetické viry 25.9.2015 731.41 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Vybrané infekční nemoci virového či bakteriálního původu - Lymeská borrelióza 25.9.2015 710.7 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Vybrané infekční nemoci virového či bakteriálního původu - Neurologické komplikace dengue 25.9.2015 357.22 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Vybrané infekční nemoci virového či bakteriálního původu - Problematika epidemie Eboly v Západní Africe 25.9.2015 366.43 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Vybrané infekční nemoci virového či bakteriálního původu - Problematika některých infekčních nemocí přenášených komáry 25.9.2015 1.58 MB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Vybrané infekční nemoci virového či bakteriálního původu - Problematika některých infekčních onemocnění přenášených netopýry a kaloni 25.9.2015 206.83 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Vybrané infekční nemoci virového či bakteriálního původu - Rotaviry 25.9.2015 340.02 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Vybrané infekční nemoci virového či bakteriálního původu - Syfilis a kapavka 25.9.2015 679.16 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Vybrané infekční nemoci virového či bakteriálního původu - Varicella zoster virus 25.9.2015 843.55 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Vybrané infekční nemoci virového či bakteriálního původu - Virové hemoragické horečky 25.9.2015 1.24 MB registrovaný uživatel Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko