Současná platná kritéria pro zahájení recenzního řízení článku

Článek shrnuje kritéria pro přijetí příspěvku k recenznímu řízení.

Současná interní kritéria pro zahájení recenzního řízení:

Článek zamýšlený k recenzi autor označí 4-D hodnocením. Pokud ne, není článek určen k recenzi.

Podmínky přijetí článku do recenzního řízení:

 • článek má mít vyplněna pokud možno veškerá pole - maximální informace o autorech a článku pro uživatele mimo fakultu (brána Mefanet) tedy hlavně: pracoviště, 4-D hodnocení, kategorizace, doplnit přílohy (pokud jsou dostupné - např. vlastní multimediální výuková pomůcka) a odkazy (např. přímý odkaz ne e-learningový kurz, vzdělávací web), dále povinně klíčová slova a klíčová slova dle slovníku (http://www.medvik.cz), označit případné asociované články na portálu, označit materiál příslušnou formou licence CC

 • anotace by neměla být delší než 150 slov
 • vlastní článek by pak měl mít minimální délku 300 slov. Články by měly sloužit hlavně jako informace pro recenzenta, jakým způsobem k dílu přistupovat a z jakého pohledu se na něj dívat. Proto je třeba v článku zmínit hlavně následující informace:
  • rozsah díla - např. komplexní průvodce problematikou, dílo řeší nejčastější problémy v oboru, zaměřeno na jeden úzký problém atp.
  • bližší popis jednotlivých sekcí/kapitol - komentovaná osnova
   o komu je dílo určeno (studenti medicíny, sestry bakalářky, PGS vzdělávání lékařů... – pozn. Mefanet je portál zaměřený hlavně na pregraduální vzdělávání)
  • účel díla (příprava ke zkoušce, atestaci, další hlubší vzdělávání atp...)