Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Karlova univerzita v Praze

MUDr. Tomáš Nosek, nosek(at)lfhk.cuni.cz

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky

Materiál přináší inovovanou verzi laboratorních úloh pro praktická cvičení z lékařské biofyziky na lékařské fakultě v Hradci Králové. Jde o kurzy postavené na LMS Moodle v 1.9.  a to ve formě  klasické kombinované s kurzy se strukturou mnohastupňového elearningu. Součástí kurzu je buď celkový souhrný materiál ve formě Moodle-kniha či Moodle-přednáška v kombinaci se souhrným materiálem ve formě MSL. Pro záznamy z měření je přiložen elektronický protokol s možností automatického odeslání dat.


 3/2016 materiál migrován do nové verze LMS Moodle. V případě jakýchkoli problémů s funkcí se prosím obraťte na technickou podporu Moodle LFHK - KordekD@lfhk.cuni.cz

 
autor: Tomáš Nosek, Aleš Bezrouk, Jiří Záhora, Josef Hanuš | obor: Biofyzika | publikováno: 13.9.2011 | poslední úpravy: 16.3.2016 | Creative Commons License

Výpočetní tomografie - příprava na praktická cvičení

Výpočetní tomografie - příprava na praktická cvičení

Výpočetní tomografie je jedna ze základních a nejužívanějších zobrazovacích metod používaných v klinické medicíně. Díky nárůstu výkonu výpočetní techniky se její možnosti stále zvětšují. Vzrůstá rychlost pořizování snímků za jednotku času a zvětšují se možnostmi propojení s jinými vyšetřovacími metodami.

Zde prezentovaný elektronický kurz v systému Moodle slouží jako příprava k praktickým cvičením z lékařské biofyziky. Náplní kurzu je seznámit studenta s principem funkce a možnostmi výpočetní tomografie. Zároveň je zařazen návod návod na vyzkoušení principu na modelu v rámci praktika.

 
autor: Tomáš Nosek, Aleš Bezrouk, Josef Hanuš, Jiří Záhora | obor: Biofyzika | publikováno: 1.11.2010 | poslední úpravy: 12.3.2016 | Creative Commons License

Medscape Mobile - skutečně funkční mobilní e-learning pro praxi

Pokud hledáte rádce v široké problematice medicíny a dostupný zdroj znalostí, Medscape Mobile by mohl být vaším řešením.

 
autor: Tomáš Nosek | obor: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | publikováno: 19.4.2011 | poslední úpravy: 12.3.2016 | Creative Commons License

medicalmedia.eu

medicalmedia.eu

Pokusný článek k ověření funkce přehrávání videí z medicalmedia.eu.

O projektu MedicalMedia.eu

Projekt vznikl na základě požadavků a potřeb lékařských fakult Univerzity Karlovy ve spolupráci se sdružením Cesnet a společností Digital Media s.r.o. Videoserver MedicalMedia.eu byl vytvořen v roce 2010 a byl uveden do provozu v roce 2011. Jeho obsahem jsou videosnímky s tématikou medicínských a zdravotnických oborů. Přispěvateli jsou lékařské fakulty UK. Server nabízí ukládání a přehrávání videa na vyžádání a ochranu přehrávání citlivých snímků autentizací. Projekt byl financován z prostředků sdružení Cesnet a prostředků 1.LF UK v Praze.

 
autor: Tomáš Nosek | publikováno: 9.11.2011 | poslední úpravy: 9.11.2011

Základy efektivního využití počítače

Základy efektivního využití počítače

E-learningový kurz v Moodlu, který uvede do prostředí počítačové sítě lékařské fakulty v Hradci Králové. Seznámí uživatele se základy efektivní práce v operačním systému Windows XP, ukáže jak používat Word i jinak než psací stroj. Pomůže s nastavením fakultní bezdrátové sítě.

 
autor: Tomáš Nosek | obor: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | publikováno: 1.6.2009 | poslední úpravy: 28.6.2011 | Creative Commons License

Současná platná kritéria pro zahájení recenzního řízení článku

Současná platná kritéria pro zahájení recenzního řízení článku

Článek shrnuje kritéria pro přijetí příspěvku k recenznímu řízení.

 
autor: Tomáš Nosek | obor: Ostatní | publikováno: 8.4.2011 | poslední úpravy: 28.5.2011

Biologické účinky ionizujícího záření

Biologické účinky ionizujícího záření

 Přednáška z lékařské biofyziky popisující biologické účinky ionizujícího záření.

 
autor: Tomáš Nosek | obor: Biofyzika | publikováno: 27.5.2009 | poslední úpravy: 7.4.2011 | Creative Commons License

Elektrická aktivita srdce, EKG, krevní tlak - příprava na praktická cvičení

Elektrická aktivita srdce, EKG, krevní tlak - příprava na praktická cvičení

Vyšetření elektrické aktivity srdce a krevního tlaku patří k základním a důležitým interním vyšetřením, která správně provedená mohou být klíčová při stanovení včasné diagnózy nejen invalidizujících a obávaných chorob jako je infarkt myokardu, ale i dalších onemocnění jako jsou např. arytmie, jejichž dlouhodobá prognóza je neméně závažná. Díky novým léčebným intervenčním postupům je při včasné diagnóze dnes možnost následky těchto závažných onemocnění minimalizovat.

Zde prezentovaný e-learningový kurz v systému Moodle si klade za cíl seznámit studenta s nejen s teoretickými základy vyšetřování EKG a krevního tlaku, ale připravit ho i na vlastní praktickou část měření při praktiku.

 
autor: Tomáš Nosek, Aleš Bezrouk, Josef Hanuš, Jiří Záhora | obor: Biofyzika | publikováno: 1.11.2010 | poslední úpravy: 1.11.2010 | Creative Commons License

Mefanet LFHK - pravidla publikace

Mefanet LFHK - pravidla publikace

Článek obsahuje materiál vypracovaný redakční radou edukačního publikačního portálu MEFANET LFUK HK, který má sloužit autorům jako návod k publikování elektronických děl na portálu.

 
autor: Tomáš Nosek, a kol. | publikováno: 14.10.2010 | poslední úpravy: 18.10.2010 | Creative Commons License