prof. MUDr. Pavel Eliáš

Moderní zobrazovací metody

Autor: Pavel Eliáš, Jan Žižka

anotační obrázek

Jak již název napovídá, pojednává přednáška o moderních zobrazovacích metodách - ultrazvuku, CT, magnetické rezonanci. U každé metody je vysvětlen princip, následuje rozsáhlá galerie snímků. 

Současná radiologie

Autor: Pavel Eliáš

anotační obrázek

Úvodní přednáška předmětu Radiodiagnostika a nukleární medicína krátce promlouvá o minulosti, trendech, ale zejména o současnosti radiologie. Uvádí klasifikaci RTG, UZ, CT a MR zobrazení; dále nejčastěji používané kontrastní látky.  

Zobrazovací metody srdce a hrudníku

Autor: Pavel Eliáš

anotační obrázek

Přednáška pojednává o zobrazovacích metodách využívaných pro vyšetření hrudníku s důrazem na prostý RTG snímek. Dalšími vysvětlovanými metodami jsou CT, UZ a různé typy angiografie.