Schváleno Ediční komisí LF

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
prof. MUDr. Ivan Hybášek
hybasiva(at)fnhk.cz
Klinika ušní
nosní a krční
Fakultní nemocnice
telefon: +420 495 832 582
fax: 495832033
adresa: Fakultní nemocnice
500 05 Hradec Králové
Česká Republika

eOtorinolaryngologie

Učební text je určen medikům, začínajícím otorinolaryngologům a foniatrům, praktickým lékařům a pediatrům, užitečné informace v ní však jistě naleznou i lékaři hraničních oborů, zejména neurologie, oftalmologie, stomatologie a neurochirurgie.
Autor a jeho spolupracovníci předkládají elektronickou podobu učebnice proto, aby byla volně a bezplatně dostupná všem, kdož budou mít o ní zájem. Právě pro bezplatnost přístupu nebylo možné dosáhnout v počítačovém zpracování dokonalé profesionality. Pojetí je také stále klasické, autor si ani nekladl za cíl vytvořit „kuchařku“, naopak by byl rád, kdyby čtenáři hledali v předkládaných informacích souvislosti.

Elektronická publikace - učebnice "Otorinolaryngologie". Jednotlivé kapitoly ve formátu PDF. 

 

Poznámky:

22. verze, leden 2021

UPOZORNĚNÍ NA INOVACE V NOVÉM VYDÁNÍ
(Elektronická podoba eORL je od r. 2008 inovována po jednadvacáté) 

Inovace ve vydání v leden 2021

 Početné úpravy vzešly z kongresů v r. 2020 a podnětů z ORL novinek MEDSCAPE. Této knihovně patří mé díky za soudobou podporu mého vlastního vzdělávání v ORL. Jsou na řadě míst i zohledněny poznatky s pandemií COVID 19 (počet publikací na toto téma přesáhl již tisícovku). Dále byly modernizovány starší a vloženy zcela nové ilustrace (zejména CT, MR, PET, aj.) a kasuistiky.
Autor upozorňuje zvláště na tyto nové kapitoly, určené nejen ORL lékařům :
6.3.2.1 a 8.6.1 Rakovina orofaryngu vyvolaná lidskými papilomaviry
3. 13.10 Dechový test v diagnostice spinocelulární rakoviny hlavy a krku
4.10.33 COVID - 19, patologie, klinika, znalosti k 25.10.2020. ( Randy Crohn, MD, PhD, Birmingham, USA, Lorenzo Dagna, MD, FACP Milan, Italy and Pouja Mehta, M.D. London, United Kingdom, text a tabulky v angličtině, dočasná kapitola)
4.10.12 EPOS - Evropský konsensus o rinosinusitidě a nosní polypóze, nově: 2020
15.11.9 Historie FES 15.27 Sepse v ORL v předantibiotické době
15.28 Ohlédnutí do historie funkčně rekonstrukční chirurgie středního ucha.
15.29 Stav vakcín proti COVID 19 ke dni 16.12.2020. (Dočasná kapitola)
Inovace mj. k tématům: biologické léčby nosní polypózy, endoskopická identifikace úžin u sleep apnoe sy, algoritmus dif. dg. výtoku z nosu, biologická léčba nosní polypózy aj. Poznámka: autror pracuje na kapitole „Nežádoucí účinky léků v ORL“. Přes pomoc klinických farmakologů se ukázalo, že nežádoucí projevy léků svými symptomy směřujícími do oblasti ORL, jsou popisovány výrobci léků natolik vágně a promiskuitně, že si zpracování kapitoly vyžádá delší čas.

Základní učební text je určen medikům, praktickým lékařům a pediatrům, užitečné informace v ní však jistě naleznou i lékaři hraničních oborů, zejména neurologie, oftalmologie, stomatologie a neurochirurgie.

Doplňky jsou pak určeny především lékařům ve specializační přípravě a v ambulantní praxi, též foniatrům. 

Lékařské myšlení mohou prohlubovat též v kapitole SYSTEMATIKA A ALGORITMY V ORL.

Obsah je sestaven tak, aby vytvářel současně systematiku oboru, číselné označení kapitol tvoří celky, které propojuje jen desetinné dělení. Rejstřík ani obsah neodkazují ke stránkám, ale k desetinnému dělení.

Autor dává k dispozici online e-učebnici bezplatně, jako výraz vděku svým učitelům za to, že sám od nich získal své vzdělání rovněž bezplatně. To však neznamená, že učebnice není chráněna autorskými právy a že by s ní bylo možné obchodovat. V učebnici je použito množství obrazové dokumentace. Vedle převážně vlastních obrázků byly použity obrázky Jana Hybáška, zakladatele ORL kliniky v Hradci Králové a Schultz van Treecka, někdejšího profesora na klinice Charité v Berlíně. Oba si přivydělávali na studia medicíny po 1. světové válce malováním patologickoanatomických nálezů a výukových obrazů, především na ORL klinikách. Ojediněle byly užity malované obrázky též Dr. med. F. Nettera a J. A. Craiga, M.D., známých ilustrátorů Clinical Symposia firmy CIBA. Byly použity také fotografické a rentgenologické dokumenty z vlastního archivu, přičemž některé barevné, pro své někdy i více jak 50leté stáří, ztratily část obrazové, ale ne faktografické kvality. Histologické obrázky jsou převážně z vlastních studií autora.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 eOtorinolaryngologie 11.1.2014 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 417
99.9 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko