Schváleno Ediční komisí LF

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
prof. MUDr. Ivan Hybášek
hybasiva(at)fnhk.cz
Klinika ušní
nosní a krční
Fakultní nemocnice
telefon: +420 495 832 582
fax: 495832033
adresa: Fakultní nemocnice
500 05 Hradec Králové
Česká Republika

eOtorinolaryngologie

Učební text je určen medikům, začínajícím otorinolaryngologům a foniatrům, praktickým lékařům a pediatrům, užitečné informace v ní však jistě naleznou i lékaři hraničních oborů, zejména neurologie, oftalmologie, stomatologie a neurochirurgie.
Autor a jeho spolupracovníci předkládají elektronickou podobu učebnice proto, aby byla volně a bezplatně dostupná všem, kdož budou mít o ní zájem. Právě pro bezplatnost přístupu nebylo možné dosáhnout v počítačovém zpracování dokonalé profesionality. Pojetí je také stále klasické, autor si ani nekladl za cíl vytvořit „kuchařku“, naopak by byl rád, kdyby čtenáři hledali v předkládaných informacích souvislosti.

Elektronická publikace - učebnice "Otorinolaryngologie". Jednotlivé kapitoly ve formátu PDF. 

 

Poznámky:

21. verze, březen 2020

UPOZORNĚNÍ NA INOVACE V NOVÉM VYDÁNÍ
(Elektronická podoba eORL je od r. 2008 inovována po jednadvacáté) 

Inovace ve vydání v březnu 2020

 
Početné úpravy vzešly z kongresů v r. 2019 a podnětů z ORL novinek MEDSCAPE. Dále byly modernizovány starší a vloženy zcela nové ilustrace (zejména CT, MR, PET, aj.) a kasuistiky. Autor upozorňuje zvláště na tyto nové kapitoly, většinou určené lékařům, kterými přispěli mj. B. Markalous a spol., a J. Vokurka.
3.3.2 Vyšetření poruch orofaryngeální fáze polykání flexibilním endoskopem (FEES, tj. Flexible (Fibro) Endoscopic Examination of Swallowing).
4.10.31 Virostatika v ORL léčbě (orientační nástin V.2019)
3.13.4 Screening sluchu u novorozenců a 5letých dětí
4.10.32 Odsávačka nosního sekretu pro kojence a batolata v domácím ošetření (VII.2019)
6.6.11 Tonzillektomie a tonzillotomie a pooperační krvácení (X.2019)
9.10.32 Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé idiopatické percepční nedoslýchavosti (IX.2019)
11.5.12 Léčba nádorů gl. parotis je vždy chirurgická (doporučení V.2019).
11.5.2.3 Primární vaskulitidy v oblasti ORL, přehled a třídění
13.38.3 Stenózy hrtanu a průdušnice (systematika, algoritmy) (XII.2019)
15.26 Proč, jak, čím a kdy vyplachovat horní cesty dýchací? (XI.2019)
 

Základní učební text je určen medikům, praktickým lékařům a pediatrům, užitečné informace v ní však jistě naleznou i lékaři hraničních oborů, zejména neurologie, oftalmologie, stomatologie a neurochirurgie.

Doplňky jsou pak určeny především lékařům ve specializační přípravě a v ambulantní praxi, též foniatrům. 

Lékařské myšlení mohou prohlubovat též v kapitole SYSTEMATIKA A ALGORITMY V ORL.

Obsah je sestaven tak, aby vytvářel současně systematiku oboru, číselné označení kapitol tvoří celky, které propojuje jen desetinné dělení. Rejstřík ani obsah neodkazují ke stránkám, ale k desetinnému dělení.

Autor dává k dispozici online e-učebnici bezplatně, jako výraz vděku svým učitelům za to, že sám od nich získal své vzdělání rovněž bezplatně. To však neznamená, že učebnice není chráněna autorskými právy a že by s ní bylo možné obchodovat. V učebnici je použito množství obrazové dokumentace. Vedle převážně vlastních obrázků byly použity obrázky Jana Hybáška, zakladatele ORL kliniky v Hradci Králové a Schultz van Treecka, někdejšího profesora na klinice Charité v Berlíně. Oba si přivydělávali na studia medicíny po 1. světové válce malováním patologickoanatomických nálezů a výukových obrazů, především na ORL klinikách. Ojediněle byly užity malované obrázky též Dr. med. F. Nettera a J. A. Craiga, M.D., známých ilustrátorů Clinical Symposia firmy CIBA. Byly použity také fotografické a rentgenologické dokumenty z vlastního archivu, přičemž některé barevné, pro své někdy i více jak 50leté stáří, ztratily část obrazové, ale ne faktografické kvality. Histologické obrázky jsou převážně z vlastních studií autora.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 eOtorinolaryngologie 11.1.2014 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 393
99.9 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko