Lékařská informatika a informační věda

Medscape Mobile - skutečně funkční mobilní e-learning pro praxi

Autor: Tomáš Nosek

Pokud hledáte rádce v široké problematice medicíny a dostupný zdroj znalostí, Medscape Mobile by mohl být vaším řešením.

Základy biostatistiky

Autor: Josef Hanuš, Josef Bukač, Iva Selke-Krulichová, Jiří Záhora, Pravoslav Stránský

anotační obrázek

Kurz základů biostatistiky je určen pro všechny zájemce, kteří se musí či chtějí seznámit se základními statistickými  metodami  vhodnými  pro praxi, studium i výzkum v oblasti biomedicínských věd. Kurz je koncipován víceúrovňově tak, že je vhodný jako základní studijní materiál pro bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy na lékařských fakultách a ostatních vysokých školách s obory s vazbou na zdravotnictví.  Kurz nepředpokládá žádné vstupní znalosti statistiky, předpokládá pouze znalost matematiky na úrovni státní maturity. Kurz podporuje interaktivní přístup a je použitelný pro všechny formy výuky i samostudium.

Základy efektivního využití počítače

Autor: Tomáš Nosek

anotační obrázek

E-learningový kurz v Moodlu, který uvede do prostředí počítačové sítě lékařské fakulty v Hradci Králové. Seznámí uživatele se základy efektivní práce v operačním systému Windows XP, ukáže jak používat Word i jinak než psací stroj. Pomůže s nastavením fakultní bezdrátové sítě.