Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Karlova univerzita v Praze

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
MUDr. Tomáš Nosek
nosek(at)lfhk.cuni.cz
Ústav lékařské biofyziky
Lékařská fakulta
telefon: 495816247
fax: 495816172
adresa: Šimkova 870
poštovní přihrádka 38
500 38 Hradec Králové
Česká Republika

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky

Materiál přináší inovovanou verzi laboratorních úloh pro praktická cvičení z lékařské biofyziky na lékařské fakultě v Hradci Králové. Jde o kurzy postavené na LMS Moodle v 1.9.  a to ve formě  klasické kombinované s kurzy se strukturou mnohastupňového elearningu. Součástí kurzu je buď celkový souhrný materiál ve formě Moodle-kniha či Moodle-přednáška v kombinaci se souhrným materiálem ve formě MSL. Pro záznamy z měření je přiložen elektronický protokol s možností automatického odeslání dat.


 3/2016 materiál migrován do nové verze LMS Moodle. V případě jakýchkoli problémů s funkcí se prosím obraťte na technickou podporu Moodle LFHK - KordekD@lfhk.cuni.cz


Úvod

Šestice e-learningových kurzů vytvořených v LMS Moodle vznikla z důvodu nutnosti aktualizace podkladových materiálů pro praktická cvičení pregraduálních studentů prvního ročníku  v programu Všeobecné lékařství a Stomatologie. Naším cílem je, aby studenti kurzy navštěvovali především v době přípravy na praktikum, aby následná zkušenost z praktické výuky zasedla do předloženého teoretického konceptu. Součástí kurzů jsou i elektronické protokoly používané při praktiku z funkcí automatického odesílání dat do databáze.

Využití konceptu MSL

Obr. 1 - MSL kurz
Obr.1: MSL kurz

Obzvláště pro, dle předchozích skutečností, hůře pochopitelnou problematiku jsme se snažili využít konceptu tvorby kurzů MSL. Zkratka MSL značí Multiple Step e-Learning nebo-li mnohastupňový e-learning. Přínos tohoto konceptu vidíme hlavně v tom, že studentům postupně v krocích odkrývá upřesňující a dovysvětlující informace (viz Obr. 1) v případě, že student komplexní souhrnné informaci ne zcela rozumí. Tento systém, jak věříme, nejen může zkrátit nejen dobu pobytu studenta v kurzu, ale rovněž opakováním zásadních informací v jednotlivých krocích umožňuje lepší zapamatování zásadní informace.

 Značnou nevýhodou MSL kurzů je jejich zdlouhavá a pracná tvorba, která klade nazanedbatelné časové nároky na jejich autory, a proto nebyl tento koncept použit přo tvorbě všech podkladových materiálů. 

Obsah jednotlivých kurzů

Mikroskop - teorie a návod na praktická cvičení

Kurz je koncipován spíše jako elektronické skriptum s vloženým diskusním fórem. Vysvětluje základní schéma světelného mikroskopu, podává informaci o dostupném rozlišení, objektivu a zvětšení, objasňuje pojmy jako numerická apertura či imerzní mikroskopie. Vysvětluje rovněž použití různých druhů osvětlení a osvětlovacích systémů.

Nitinol - výklad teorie, návod na praktická cvičení

Kurz objasňuje princip fungování materiálů s tvarovou pamětí, objasňuje pojmy jako superelasticita, fáze plató či austenit a martensit. Mapuje využití těchto materiálů v medicíně od historie po současnost. Speciální pozornost je pak věnována slitině NiTi - Nitinolu.

Smysly - návod na praktická cvičení

Kurz obsahuje návod k úlohám prováděným v rámci praktik ve formě elektronických skript. Zásadní pojmy z refrakce a korekce refrakčních vad, počítačové perimetrie a audiometrie jsou vysvětleny pouze zběžně v kontextu používaných metod. Hlubšímu pochopení uváděných jevů je v současnosti věnována jiná část výuky.

CT - výklad teorie, návod na praktická cvičení

Kurz je zaměřen na vysvětlení podstaty výpočetní tomografie. Začíná vysvětlením tvorby RTG záření, dále se věnuje fyzikálnímu principu prozařování materiálů a finálně je vysvětlena funkce přístroje CT na jednoduchém modelu a podán zevrubný popis generací přístrojů CT v reálné praxi včetně navazující terminologie. Kurz je postaven na konceptu MSL.

Elektrická aktivita srdce, EKG, krevní tlak

Jde o MSL kurz, který se věnuje převodnímu systému srdečnímu a jeho funkčním vlastnostem, dále pak měření elektrické aktivity, a krevního tlaku. Obzvláště podrobně je rozebrána teorie měření EKG.

Ultrazvuk, plantograf - teorie, návod na praktická cvičení

Jedná se rovněž o MSL kurz cílený obzvláště na problematiku ultrazvuku jako vyšetřovací metody. Jsou zde rozebrány jeho  fyzikální vlastnosti a dále podán výklad principu měření. Pokud se týče plantografu, tak vzhledem, že jde pouze o okrajovou vyšetřovací metodu, je zde prezentována pouze jako zajímavost bez hlubšího teoretického podkladu.

Závěr

Zcela jistě nemáme v úmyslu tyto kurzy použít ke komplexnější přípravě včetně zkoušení, proto také práce studentů v kurzu není nijak hodnocena. Spíše se snažíme o tvorbu snadno aktualizovatelného materiálu, který přístupuje k podávané problematice moderní a snad i atraktivnější elektronickou formou. Aktivity v kurzech mají tedy spíše dobrovolný charakter a snaží se o přátelskou atmosféru.  K ověření znalostí slouží on-line testy vytvořené rovněž v systému Moodle, které studenti absolvují na počátku praktika. Protože jde o "živý" materiál, na kterém se neustále pracuje, nemusí být všechny kurzy v každém okamžiku kompletně dostupné.

Přístupové heslo do kurzů je: "lfhk"

Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky Přejít - Laboratorní úlohy z lékařské biofyzikyOtevřít v novém okně - Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky 16.3.2016 kdokoli Creative Commons License

Klíčová slova: H01.158.344, I02.358.399.450, biofyzika, praktika, výuka, e-learningový kurz

Obor:

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

Dílo je primárně určeno studentům pregraduálního studia na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové jako studijní materiál pro praktická laboratorní měření v předmětu lékařská biofyzika. Dílo zahrnuje návody a teoretický popis ke všem laboratorním úlohám zahrnutým do sylabu předmětu a je zpracováno formou víceúrovňového e-learning kurzu.

Garant

doc.Ing. Josef Hanuš, CSc.
Lékařská biofyzika, LF UK Hradec Králové
telefon: 495816462
e-mail: hanus(at)lfhk.cuni.cz

Recenzenti

Mgr. Štěpán Major, PhD.
Mechaniky kontinua, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
telefon: +420 286 882 121
e-mail: s.major(at)seznam.cz

Doc., Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
Patologická Fyziologie, Lékařská Fakulta v Hradci Králové
telefon: 495 816 332
e-mail: kremlack(at)lfhk.cuni.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 

počet uživatelů, kteří již hodnotili: 1
100.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Tomáš Nosek, Aleš Bezrouk, Jiří Záhora, Josef Hanuš | pracoviště: Ústav lékařské biofyziky | publikováno: 13.9.2011 | poslední úpravy: 16.3.2016
citace: Nosek Tomáš, Aleš Bezrouk, Jiří Záhora, Josef Hanuš: Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty v Hradci Králové [online] 13.9.2011, poslední aktualizace 16.3.2016 [cit. 2019-06-19] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfhk.cuni.cz/clanky.php?aid=51>. ISSN 1803-280X.
 

Komentáře a diskuse

Vložit nový příspěvek:

Autor / e-mail: [ přihlášení/ověření uživatele ]
Titulek:
Text:
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme